HS&CO.

משרד עורכי דין מהוותיקים בארץ אשר חרט על דגלו קידום וטיפוח המגזר המושבי, הקיבוצי והחקלאי בארץ. לאחר שנות עבודה רבות והתרחבות המשרד, התעורר הרצון לעשות שינוי בתפיסה העיצובית ולהגדירו מחדש כמשרד עורכי דין בוטיקי, הן בעיצוב החלל והן במיתוג. בחירת החומרים, הצבעים והריהוט יעניקו למשרד מראה יוקרתי, מודרני, מוקפד ונקי. עיצוב המיתוג ופיתוח השפה הוויזואלית באים להדגיש את הקונספט של עיצוב החלל. הלוגו הופך ל"חותמת" משתלב כ"פאטרן" על קירות המשרד ונותן דגש של יוקרה וחשיבה מחוץ לקופסא מאחורי העיצוב החדש.